Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan » Ordningsregler

Ordningsregler

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

 

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och andra medlemmar!

För vem gäller gäller gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även andra familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

 Dessa ordningsregler har beslutats av årsstämman den 20 mars 2006 att gälla från den 1 april 2006.

 Tillägg gjordes i ordningsreglerna (punkt 10 ”g”) efter beslut av årsstämman den 10 mars 2009.

 Ordningsreglerna reviderades i sin helhet av årsstämman den 10 juni 2020.

1. Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl föreningen vårdas egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

 4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för

5. Mattpiskning

 För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på gården.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester lockar till sig råttor och andra skadedjur.

7. Tvättstuga

 1. Föreningen har två tvättstugor, Västertorpsvägen 12 och Skridskovägen 13.
 2. Tider till tvättstuga bokas med bokningscylinder på önskad tid och dag. Grovtvättmaskin med torkrum i tvättstugan Västertorpsvägen 12 bokas separat på separat lista.
 3. Respektera tvättider och låt ditt lås sitta kvar under hela tvättiden men tag bort låset efteråt. Om ingen har börjat tvätta efter 45 minuter efter utsatt tid kan du ta över passet eftersom det räknas då som bortglömt. Vet du att du kommer senare bör du göra en anteckning på skrivtavlan i tvättstugan.
 4. Tvättid måndag – söndag 07.00 – 22.00
 5. Använd gärna miljömärkt tvätt och sköljmedel. Övertrada ej.
 6. Tvättpåse måste användas vid tvätt av bygel-bh.
 7. Mattor och stora saker får bara tvättas i grovtvättmaskin på Västertorpsvägen 12.
 8. Rökning är förbjuden.
 9. Barn får bara vara i tvättstugorna i vuxens sällskap.
 10. Husdjur får ej vistas i tvättstugan.
 11. Torka av maskinerna och rensa dessa från överblivet tvättmedel samt rengör filtren i torktumlare från ludd och smuts. Städa efter dig och ställ tillbaka städredskapen efteråt.
 12. Efter avslutad tvättid se till att alla fönster är stängda, ljuset släckt och lås dörren.
 13. Felanmälan görs till styrelsen.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställ och får inte ställas utanför porten.

Barnvagnar, lekredskap, rullatorer eller andra lösa föremål får aldrig placeras i trapphus och korridorer.

Levande blommor får stå i fönstren i trapphusen.

9. Gården

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Leksaker lägger i leksakslådan som placerad vid stora sandlådan.

Gården får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

Gemensam grill finns på gården och galler finns i tvättstugan på Västertorpsvägen 12. Efter användning skall grill samt galler rengöras. Vill du ha ett eget grillgaller kan du köpa det genom styrelsen.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till värme- eller sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden eller mark. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Vill du fira en bemärkelsedag genom att hissa flaggan i vår flaggstång kan du kontakta styrelsen.

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

I vår förening källsorterar vi vårt avfall. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns i soprummen. Respektera indelningsordningen av miljöhänsyn och kostnad för föreningen.

Färgburkar och andra kemiska produkter räknas som Farligt Avfall får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation

Det finns särskilda uppsamlingskärl för följande fraktioner: Vid varje kärl finns beskrivet vad som får och inte får slängas i kärlet.

 

Fraktion (fraktion)

 

Tänk på

Elektronik

Släng bara de delar som är elektriska.

Vitvaror (kyl, frys, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, tumlare) får inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Tidningar

Släng inte papperspåsar eller kuvert.

 

Plastförpackningar

Släng inte föremål som inte är en plastförpackning.

 

Pappersförpackningar

Släng inte föremål som inte är en pappersförpackning.

Släng inte tidningar.

Platta ihop kartonger

Metallförpackningar

Släng inte föremål som inte är en metallförpackning.

Färgade glasförpackningar

Släng inte föremål som inte är en färgad glasförpackning.

Ofärgade glasförpackningar

Släng inte föremål som inte är en ofärgad glasförpackning.

Komposterbart matavfall

Släng bara komposterbart matavfall i bruna påsar.

Hushållsavfall

Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i kärlet och i soprummet.

Pressa inte ner i överfulla i kärl, använd ett annat kärl.

Grovavfall

Du får inte slänga byggavfall eller skrymmande möbler. Du ansvarar själv för att sådant avfall transporteras till återvinningscentralen.

11. Lägenhetsförråd

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Brandfarlig vara får inte förvaras i lägenhetsförråden.

Lägenhetsförråd finns till vissa lägenheter, dock ej till samtliga.

12. Parkering

Parkeringen övervakas av ett parkeringsbolag. Namn och telefonnummer finns vid infarten till parkeringen.

Föreningen har 3 st besöksparkeringar. De är avsedda för gäster under kortare tid. Vid användning av dessa måste giltigt tillfälligt parkeringstillstånd läggas synligt i bilen. Varje lägenhet har tilldelats ett tillfälligt parkeringstillstånd. Dina gäster får maximalt använda gästparkeringen under 3 dagar i sträck. 

Hyr du parkeringsplats får du ett parkeringstillstånd som skall användas.

Har du förlorat ditt parkeringstillstånd kan du få ett nytt mot en ersättning av 100 kronor.

Det är förbjudet att parkera på gångvägen utanför portarna.

13. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

14.  Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Om en olycka ändå händer plockar du naturligtvis upp efter ditt husdjur.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme. Har du lån på lägenheten kräver långivaren i de flesta fall att du har en sådan försäkring.

17. Förändringar i lägenheten (Renovering)

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Styrelsen har rätt att inspektera före, under och efter genomförandet. Eventuellt tillkommande direktiv skall efterföljas.

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Särskild blankett (Renoveringsanmälan) finns för detta och skall användas. Styrelsen har rätt att inspektera före, under och efter genomförandet. Eventuellt tillkommande direktiv skall efterföljas. 

18. Brandskydd

Föreningen har satt in brandvarnare i alla lägenheter. Det är din skyldighet som bostadsrättsägare att tillse att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet.

Föreningen har försett gemensamma utrymmen med brandvarnare och brandsläckare.

I bostaden får för hushållets behov högst 100 liter brandfarliga vätskor förvaras. Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar. Inne i bostaden och på inglasad balkong får vätskorna förvaras i förpackningar om högst 10 liter. På ej inglasad balkong, får brandfarlig vätska förvaras i högst 25 liters behållare

I bostad får brandfarlig gas endast hanteras för hushållets behov. I bostad får gasol hanteras endast i flaskor mindre än 5 liter.

I källares förrådsutrymme får ingen brandfarlig gas eller brandfarlig vätska förvaras.

Byggavfallssäckar och containrar får ej uppställas närmare fasad än 6 meter. De får ej heller uppställas så att passage hindras eller försvåras.

19. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse.  Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs i stadgarna för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.