Du är här: Startsida » Samarbetspartners

Samarbetspartners

Ekonomisk förvaltning

Fastum AB
 
Råsundavägen 18
169 67 SOLNA
Telefon: 90220
Servicecenter: www.90220.se

Fastighetsskötsel

AMW Fastighetsvård

Vasaloppsvägen 71
12945 HÄGERSTEN
Telefon: 08-88 51 88
Mobil: 070-888 51 89
E-post: a.m.w@telia.com

Akutjour:
Jourmontör
08-657 77 22

Städning

KEAB Gruppen AB

Box 42 215
126 17 STOCKHOLM
Telefon: 08-667 79 48
E-post: info@keabgruppen.se

Trädgårdsskötsel

Myrängens Fastighetsservice
 
Rostvingevägen 9
14137 HUDDINGE
Telefon: 08-25 16 86
Telefon: 08-645 45 50

Snöröjning

Myrängens Fastighetsservice
 
Rostvingevägen 9
14137 HUDDINGE
Telefon: 08-25 16 86
Telefon: 08-645 45 50

Bredband via fiber

Bredband 2 (tidigare A3)

Telefon: 0770 811 000
www.bredband2.se

TV/bredband

Tele2 (tidigare ComHem)

Telefon: 0771-55 00 00
Hemsida: www.tele2.se

Förpackningsåtervinning/Grovsopor/Returpapper/Elektronikavfall

Prezero (Sita)

Telefon: 020-120 20 20
Hemsida: www.prezero.se

Skadedjursbekämpning

Anticimex

Box 47025
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08-517 633 00
Kundservice: 08-517 634 00
Fax: 08-517 634 43
Hemsida: www.anticimex.se

Försäkring

Brandkontoret

Mynttorget 4
Box 2196 103 15 Stockholm
Telefon 08-545 286 00
Telefax 08-791 00 41
E-post: info@brandkontoret.se
Hemsida: www.brandkontoret.se

Parkeringsövervakning

Länsparkeringsbevakning

AB Box 9117
171 09 SOLNA
Telefon: 08-735 60 20
Telefax:
08-735 42 30
E-post: info@lansparkering.se

Förfrågan om kontrollavgifter
Telefon 08-735 22 40 Vardagar kl. 09.00 - 11.00
Överklagande av erhållen kontrollavgift emottages, handläggs och besvaras, av arbetspraktiska skäl, endast via post brev (ej via e-post eller telefax).
 
Laddplatser
Waybler. (tidigare Cacharge)
08-22 33 77

Låssmed

Byggbeslag Lås & Säkerhet AB

Stensätravägen 5, 127 39 Skärholmen
Telefon: 010-163 66 75
Telefax: 08-681 78 30
Hemsida: www.byggbeslag.se