Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan

Bo i Isprinsessan

Att bo i bostadsrätt

När man bor i en bostadsrätt är man medlem i en ekonomisk förening. Det är föreningen som äger fastigheten och som medlem har du nyttjanderätt till din lägenhet. Med andra ord så äger man inte lägenheten utan rätten att bo i den.

Alla andra medlemmar har samma ansvar för föreningen. Den enskilde medlemmen ansvarar för underhåll och reparationer inne i den egna lägenheten (detta ansvar bestäms i föreningens stadgar och i bostads-rättslagen). Föreningens ansvar omfattar skötsel, underhåll och reparationer av fastighetens yttre samt gemensamma utrymmen o dyl.

Som medlem kan du också påverka föreningen (och ditt boende). De tillfällen som finns är:

  1. Vid årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, och där du har rösträtt i de frågor som avhandlas i dagordningen.
  2. Som styrelseledamot.
  3. Genom att lämna in synpunkter och förslag till styrelsen, som den sedan tar ställning till.

SBC har bra information till dig som vill veta mer hur det är att bo i en bostadsrätt och vad är bostadsrättsförening gör

VIKTIGT! Mot bakgrund av det första och andra stycket så är det viktigt att påpeka att man som medlem inte får göra större/väsentliga förändringar av lägenheten (ombyggnation) utan tillstånd från styrelsen. Det kan gälla t.ex. badrums- eller köksrenovering.

Det är m.a.o. inte heller tillåtet att riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar utan tillstånd.

Detta för att ansvarfördelningen måste klargöras ifall skador eller andra problem uppstår i samband med detta, samt att säkerställa att arbetet blir fackmannamässigt utfört och inte äventyrar fastigheten på något sätt.