Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan » Vid ägarbyte

Vid ägarbyte

LITEN CHECKLISTA VID IN- & UTFLYTT

* Permanent P-tillstånd (rött) lämnas tillbaka till styrelsen. Tillfälligt P-tillstånd (grönt eller rött) lämnas till köparen.

* Nycklar, till köpare resp åter till kontoret (motorvärmare - uppsägning av bilplats sker automatiskt vid flytt).

* Ett godkänt tvättstugslås med nycklar lämnas till köparen.

* Elavtal sägs upp eller tecknas ( både nät & el). Se till att du överlämnar nödvändig mätarinformation till köparen. 

* Adressändringar.

* Telefon & internet abonnemang.

* Brandvarnare ( minst 1)  tillhör lägenheten.

* Försäkring – bostadsrättstillägg.

* Som nyinflyttad presentera dig för Dina grannar. 

* Informera dig om föreningens regler & stadgar, vad Du får o inte får göra i lägenheten och föreningens övriga utrymmen. 
Dina skyldigheter och förmåner. Sätt dig också in i vad det innebär att bo i bostadsrätt. 

*Glöm inte cyklar om Du ställt dem i cykelhuset. 

ÖVERLÅTELSEAVGIFT

För arbete med övergång av bostadsrätt tas överlåtelseavgift ut av bostadsrättshavaren med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 

Den från vilken en bostadsrätt övergår svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas.