Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan » Felanmälan

Felanmälan

AKUT Felanmälan dygnet runt

Kontakta Jourmontör om felet är akut, ni kan även använda denna tjänst för akuta fel i er lägenhet, men då kommer ni själva få stå för kostnaden. 

Dygnet runt: 08 - 657 77 00

Felanmälan av ej akut karaktär:

Hör av dig till någon i styrelsen

Våra samarbetspartners:

Fastigheten AMW Fastighetsvård AB tel 08-88 51 88
Felanmälan hiss: ITK tel 564 350 10 
Felanmälan TV: Comhem tel 0771-55 00 00. 
Vid akut fara för människoliv: SOS 112

FELANMÄLAN LÄGENHET:

Se ovan om det gäller värmesystemet, ventilation eller något av fastighetens övriga system. I annat fall valfri entreprenör – varje medlem bekostar själv reparationer i lägenhet. 

FRÅGOR OM AVGIFT, P-PLATSER:

Kontakta Fastum via Servicecenter: www.90220.se eller telefon: 90220