Du är här: Startsida » Bo i Isprinsessan » Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

POLICY VAD GÄLLER UTHYRNING AV LÄGENHETER I ANDRA HAND:

Vilka regler gäller?

Den 1 april 2003 ändrades bostadsrättslagen. Nu har det blivit generösare regler för bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand. Den nya lagen ger dock ingen generell rätt att hyra ut i andra hand. Att hyra ut i andra hand kräver alltid tillstånd från föreningens styrelse. Och precis som tidigare måste en bostadsrättsinnehavare kunna motivera varför man vill hyra ut lägenheten. Reglerna har dock blivit mindre strikta. 

Till skillnad mot tidigare krävs nu inte att man ska ha råkat ut för omständigheter man inte själv råder över för att ha rätt att hyra ut. Kvar är dock regeln att man ska ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut. 
Vad som är beaktansvärda skäl anges i lagen exempelvis som ålder, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort och särskilda familjeförhållanden. 

Föreningen har rätt att säga nej vid uppenbara spekulationsköp där man själv inte flyttar in utan vill hyra ut direkt. De beaktansvärda skälen blir givetvis också svagare ju längre tid som bostadsrätten hyrs ut. Föreningen kan också ha befogad anledning att neka uthyrning om alltför många lägenheter i föreningen redan är uthyrda i andra hand, menar lagen. Detta medför svårigheter i föreningsarbetet vilket kräver att medlemmarna tar ansvar och engagerar sig.

Avgift för andrahandsupplåtelse

För arbete vid andrahandsupplåtelse av bostadsrätt tas avgift för andrahandsupplåtelse ut med belopp motsvarande 10 % årligen av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Upplåts en lägenhet under del av år tas avgiften ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

Isprinsessans policy

• Medlem som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste alltid söka tillstånd hos styrelsen. 
• Tillstånd skall sökas senast två månader innan uthyrningen skall börja gälla. 
• I ansökan skall medlemmen ange tydliga och beaktansvärda skäl. 
• Styrelsen beviljar uthyrning i högst ett år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
• Styrelsen beviljar uthyrning endast till fysisk person och endast till en hyresgäst per uthyrningsperiod. Om den ursprungliga hyresgästen avflyttar måste ny ansökan om uthyrning lämnas in. 
• Styrelsen skall få kopia på det hyreskontrakt som upprättas mellan medlem och hyresgäst. 
• Medlemmen skall lämna adress och telefonnummer där han/hon kan nås under uthyrningstiden. 
• Styrelsens uppfattning är att maximalt tio procent av föreningens lägenheter samtidigt får vara uthyrda i andra hand, detta för att inte föreningsarbetet skall bli lidande. 


Antagen av Brf Isprinsessans styrelse 
3 november 2003